پیشخوان آنلاین
1401/7/19 سه‌شنبه پیشخوان آنلاین
سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور سالم ترین و سریعترین راه جهت پیگیری تقاضای ارباب رجوع در دانشگاه پیام نور است، اظهار داشت: همکاران ، دانشجویان و ارباب رجوع می توانند به راحتی و در سریعترین زمان ممکن بدون صرف هزینه ضمن ثبت درخواست خود در سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور با دریافت شماره پیگیری و شماره نامه از طریق پیامک می توانند آن را پیگیری کنند.


 
تماس با ما
1402/7/29 شنبه
تماس با ما
دفتر ریاست 02435534099 داخلی 1
آموزش 02435534099 داخلی 6
برنامه ریزی 02435534099 داخلی 3
مالی 02435538575 -
فارغ التحصیلی 02435534099 داخلی 4
فرهنگی 02435534099 داخلی 5
1401/7/19 سه‌شنبه پرسنل دانشگاه
شماره تماس روابط عمومی 02435534099
اخبار
بيشتر
 

 

 

 

 
 
 
 
 
بيشتر
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
امور فرهنگی و دانشجویی
بيشتر
برنامه ریزی
بيشتر
امور مالی
بيشتر
فارع التحصیلان
بيشتر