امور فرهنگی و دانشجویی
1401/7/21 پنجشنبه
بیست و پنجمین دوره طرح ملی همسفر تا بهشت (ازدواج دانشجویی )

.

به اطلاع می رساند
 زوجینی که حداقل یک نفر از آنها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آنان در فاصله زمانی یک فروردین 1400 الی 31 شهریور 1401 ‌باشد ، مجوز ثبت نام خواهند داشت . ملاک شرکت در طرح ملی « همسفرتا بهشت » دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد می باشد . ( نه دانشجو بودن در زمان ثبت نام )

در مواردی که هر دو نفر زوجین دانشجو باشند ، لازم است فقط یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت نام نماید .
به منظور قطعی شدن ثبت نام ، زوجین دانشجو می بایست حداکثر تا دو هفته پس از ثبت نام اولیه در سامانه ، گام های بعدی تا نهایی شدن ثبت نام و انتخاب کاروان را طی نموده و تأیید نهایی را از سامانه اخذ نمایند .
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر