اخبار
1402/7/12 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان ورودی 1401 و قبل از آن
دانشجویان مشغول به تحصیل که تا کنون مدرک قبلی خود را ارائه نداده اند.

.

دانشجویان مشغول به تحصیل که تا کنون مدرک قبلی خود را ارائه نداده اند صرفا تا 1402/07/30 فرصت دارند با مراجعه به مرکز / واحد خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از مهلت مقرر طبق ضوابط ، محدودیت منع ادامه تحصیل برای ایشان اعمال خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر