اخبار
1402/8/4 پنجشنبه
امكان حذف و اضافه كليه دانشجويان تا 7 آبان در سيستم فعال مي باشد.
انتخاب واحد و پذيرش غير حضوري ورودي هاي جديد تا 7 آبان در سامانه گلستان فعال مي باشد.

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر