اخبار
1393/6/26 چهارشنبه ثبت نام وام شهریه
ثبت نام وام شهریه
مرحله اول : احراز شرایط دریافت وام
1-    دانشجو در نیمسال جاری در سیستم گلستان انتخاب واحد نموده باشد .
2-    در دو نیمسال قبل مشروط نشده باشد .
3-    ورودی نیمسال اول 1389 به بعد باشد .
مرحله دوم: (درخواست وام توسط دانشجو )
1-     دانشجودر صورت داشتن شرایط دریافت وام (مرحله یک ) به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نموده و فرم درخواست شهریه دریافت نماید .
2-     فرم تکمیل شده درخواست وام پس از تایید معدل توسط واحد آموزش به امور دانشجویی عودت گردد.
مرحله سوم: ( بررسی درخواست ها)
درخواست های دانشجویان توسط امور دانشجویی بررسی و حائزین شرایط درافت وام اعلام خواهند شد .
مرحله چهارم: ( تحویل مدارک توسط دانشجویان )
دانشجویانی که اسامی آنها به عنوان حائزین شرایط درافت وام اعلام شده باشد ، مدارک ذیل را به امور دانشجویی تحویل نمایند :
تعهد نامه محضری ( مراجعه به دفتر اسناد رسمی ،جهت تنظیم تعهد نامه به همراه ضامن )
تبصره: ضامن می بایست کارمند رسمی یا پیمانی دولت بوده و کارکنان قراردادی نمی توانند ضامن باشند .
کپی کارت ملی ، کارت دانشجویی و کپی شناسنامه دانشجو
کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن ، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ضامن
تذکر 1 : هنگام مراجعه به دفترخانه مدارک ذیل را به همراه داشته باشید .
کپی کارت ملی ، کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه دانشجو کپی حکم کارگزینی ضامن ، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ضامن
تذکر2 : دانشجویان غیر بومی می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل سکونت خود نسبت به تنظیم سند تعهد اقدام نمایند .
*وام شهریه دانشجویی به خود دانشجو پرداخت نمی شود و به عنوان شهریه نیمسال جاری در سیستم گلستان ثبت خواهد شد .
*افرادی که ترمهای گذشته وام شهریه دریافت نموده اند نیاز به ضامن و مراجعه مجدد به دفتر خانه نخواهند داشت .
مسئولیت عدم دقت به هر یک از موارد فوق به عهده دانشجو خواهد بود .

شرایط و ضوابط باز پرداخت وام شهریه:

1-تاریخ سر رسید اقساط برای کلیه دانشجویان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد (مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندج در بند 1 اضافه می شود.

زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول وغیر مشمول) حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد .در صورتی که پس از 9 ماه برای گرفتن دفترچه اقساط مراجعه شود دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا بپردازد.

2-دانشجوی انصرافی ،ترک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وام های دریافتی خود می باشند.

3-بدهکاران دارای دفترچه اقساط ،می بایست در تاریخ سر رسید هریک از اقساط،به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه کرده و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده )راتا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهدارند.

4-مبلغ 10% از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل گردیده و مانده بدهی تقسیط میگردد .

5-باز پرداخت وام شهریه دانشجویی طبق مقررات با کارمزد 4% محاسبه میگردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما