اخبار
1393/6/26 چهارشنبه بیمه حوادث دانشجویی
بیمه حوادث دانشجویی
کلیه دانشجویان در تمام طول یک سال تحصیلی بدون قید زمان و مکان (داخل یا خارج دانشگاه) در مقابل هر نوع حادثه و پیشامد ناگواری تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.
تعریف حادثه:
واقعه ای ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بروز گردیده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت گردد.
تعهدات شرکت بیمه در قبال حوادث :
الف) جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا سقف000 ,000, 10 ریال
ب)پرداخت غرامت نقص عضو (جزئی و کلی) ناشی از حادثه000 ,000, 50 ریال
ج) پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه000 ,000, 50 ریال
مهم و فوری: کلیه دانشجویانی که در هر نقطه از کشور دچار حادثه می شوند،حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از بروز حادثه می توانند از خدمات بیمه حوادث دانشجویی بهره مند گردند . در صورت عدم اعلام  مراتب تا مهلت مقرر ، شرکت بیمه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت .
 
 
درصورت بروز هرگونه حادثه، جهت کسب اطلاع از مدارک لازم و روند دریافت غرامت به
امور دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما