رويدادها
سه شنبه 2 آذر 1395 تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)
              با عنایت به مزیت عمده امکان تعیین مرکز محل آزمون برای دانشجویان دانشگاه پیام نور،  به اطلاع دانشجویان گرامی تا با اشراف کامل به موارد ذیل جهت تعیین مرکز آزمون اقدام نمایند:
 
موضوع
تاریخ
تغییر و تعیین  مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)
01/09/95 لغایت 09/09/95
تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد
01/09/95 لغایت 09/09/95
 
1-     جهت رفاه حال دانشجویان کارشناسی، درخواست تعیین مرکز آزمون (مهمان اضطراری) در کلیه مراکز /واحدهای تابعه هر استان از طریق فکس نیز پذیرفته شود.
1.        به دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت 1395، با شرط برگزاری آزمون در محل مورد تقاظای آنها ثبت نام بعمل آمده است، اطلاع رسانی دقیق صورت پذیرد.
2.       امکان تغییر محل آزمون برای دانشجویانی که در ایام امتحانات دارای ماموریت اداری از محل اشتغال خود می‌باشند، مقدور نمی باشد.( امکان برگزاری آزمون در بیش از یک مرکز مقدور نمی باشد.)
3.      دانشجویانی که عضو تیم ملی بوده و یا در اردوهای و مسابقات ورزشی شرکت خواهند داشت، قبل از شروع امتحانات نسبت به ارسال و اعلام تاریخ مربوطه، به مرکز/واحد خود اقدام نمایند. مراکز/واحدها به این دسته از دانشجویان اطلاع رسانی نمایید صرفاً می‌توانند یک مرکز/واحد را به عنوان محل آزمون خود انتخاب نمایند. ( امکان برگزاری آزمون در بیش از یک مرکز مقدور نمی باشد.)
 
2-    همکارانی که خود و یا بستگان درجه یک آنها دانشجو بوده و امکان تعیین محل آزمون در سیستم گلستان برای آنها فعال نمی باشد، درخواست تعیین محل آزمون خود را بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل امتحانات و با هماهنگی رئیس و حراست مرکز یا واحد، حداکثر تا تاریخ 10/09/95 به این مرکز ارسال نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما